Petrolimex HaGiang
Tin tức - Sự kiện
  • Sinh hoạt thường kỳ, quán triệt Nghị quyết của Đảng

    14/02/2017 03:23' CH
    Qua công tác sinh hoạt, phổ biến các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị của Đảng, đặc biệt Chương trình hành động của Đảng bộ Công ty đã cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng thành các chỉ tiêu, nội dung gắn với nhiệm vụ kinh doanh, công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong Công ty, từ đó giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất cao trong hành động, phấn đấu xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch vững mạnh, lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt kế hoạch Tập đoàn giao.
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
18.940
19.310
18.090
18.450
17.810
18.160
14.300
14.580
12.750
13.000
Video
Loading...
Petrolimex ký sự
Tin tập đoàn
  • Bí ẩn của ngỗng trời

    23/02/2017 04:58' CH
    Khi bay từ phương Bắc về phương Nam xa xôi tránh rét, chúng luôn bay theo hình chữ “V” trông như mũi tên đâm thẳng về phía trước. Vì sao chúng bay như vậy?
Thông tin khuyến mại