Petrolimex HaGiang
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
17.270
17.610
16.420
16.740
16.250
16.570
13.320
13.580
11.930
12.160
Video
Loading...
Petrolimex ký sự
Thông tin khuyến mại
Tin tập đoàn
  • Petrolimex và VNR thỏa thuận hợp tác toàn diện

    28/07/2017 04:51' CH
    Hai đơn vị sẽ cùng phát huy khả năng thế mạnh của mỗi bên nhằm nâng cao hiệu quả trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”