Petrolimex HaGiang
Tin tức - Sự kiện
  • Tổng kết 10 năm Chương trình hỗ trợ theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ tại huyện Đồng Văn

    01/11/2019 04:05' CH
    Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình hỗ trợ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đối với huyện Đồng Văn theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo. Petrolimex đã hỗ trợ huyện Đồng Văn số tiền gần 80 tỷ đồng tập trung vào các lĩnh vực như: Hỗ trợ xóa 2.458 ngôi nhà tạm; hỗ trợ trang thiết bị y tế, máy phát điện, xe cứu thương, đường giao thông, điện nước sinh hoạt; xây dựng, nâng cấp hàng trăm phòng học tại huyện Đồng Văn.
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
21.170
21.590
21.070
21.490
19.810
20.200
16.280
16.600
15.980
16.290
14.960
15.250
Video
Loading...
Chúng tôi là PLX
Thông tin khuyến mại
Tin tập đoàn