Giới thiệu

Chia sẻ

Giới thiệu chung

Công ty Xăng dầu Hà Giang là đơn vị thành viên Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam), tiền thân trước đây là Chi cục vật tư Hà Giang thuộc Tổng cục vật tư, thành lập ngày 27/10/1967, có trụ sở chính tại Tổ 18 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang. Với ngành nghề kinh doanh: Xăng dầu, sản phẩm hóa dầu, kim khí, hóa chất, vật liệu điện, dụng cụ cơ khí, thiết bị phụ tùng ô tô, than, chất đốt, các loại vật liệu xây dựng, hàng bách hóa tổng hợp, dịch vụ vận tải hàng hóa, đại lý bảo hiểm PJICO và tư vấn bảo hiểm.

Trải qua quá trình hoạt động kinh doanh, cùng với sự thay đổi của địa giới hành chính Tỉnh, Công ty có sự thay đổi về tên gọi như sau:

  • Năm 1970 đổi tên thành Công ty vật tư Hà Giang trực thuộc Bộ Vật tư.
  • Năm 1976 tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang sáp nhập thành tỉnh Hà Tuyên, đồng thời Công ty Vật tư Hà Giang và Công ty vật tư Tuyên Quang được hợp nhất thành Công ty vật tư tổng hợp Hà Tuyên trực thuộc Bộ vật tư.
  • Năm 1992 tỉnh Hà Tuyên được tách thành hai tỉnh: Tỉnh Hà Giang và Tỉnh Tuyên Quang. Do đó, tại quyết định số 139/TM-TCCB ngày 10/11/1992 của Bộ Thương mại thành lập Chi nhánh vật tư tổng hợp Hà Giang thuộc Công ty vật tư tổng hợp Hà Tuyên, trụ sở đặt tại Thị xã Hà Giang.
  • Tháng 10/1994 Chi nhánh vật tư tổng hợp Hà Giang được tái thành lập thành Công ty vật tư tổng hợp Hà Giang. Đồng thời Bộ Thương mại đã bàn giao Công ty từ Bộ Thương mại quản lý sang Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang quản lý.
  • Tháng 08/1995 Bộ Thương mại ra quyết định số 690/TM-TCCB ngày 17/08/1995 tiếp nhận Công ty vật tư tổng hợp Hà Giang trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và chuyển Công ty về trực thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.
  • Tháng 7/2000 tại quyết định số 1029/2000-QĐ-BTM của Bộ Thương mại ngày 20/07/2000 về việc đổi tên các Công ty vật tư tổng hợp thành Công ty Xăng dầu trực thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam. Theo quyết định Công ty vật tư tổng hợp Hà Giang đổi tên thành Công ty Xăng dầu Hà Giang.
  • Từ tháng 7/2010 đến nay Công ty Xăng dầu Hà Giang thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) làm chủ sở hữu.

Tính đến 31/12/2022, Công ty có tổng số 155 lao động, với cơ cấu tổ chức như sau: Ban Giám đốc, 05 phòng nghiệp vụ và 29 Cửa hàng trực thuộc, trong đó có 28 Cửa hàng xăng dầu và 01 Cửa hàng chuyên doanh Gas. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vai trò bình ổn thị trường xăng dầu, mạng lưới bán lẻ được mở rộng đến tận các xã vùng sâu vùng xa của Tỉnh Hà Giang, hệ thống kho bể, cột bơm, công nghệ thông tin đầu tư trang bị hiện đại, tổng sức chứa xăng dầu của Công ty trên 2.300 m3 có thể đáp ứng xăng dầu trong mọi tình huống, đảm bảo an toàn về con người, tài sản. Người lao động có đủ việc làm thu nhập ổn định, đóng góp đáng kể nguồn thu ngân sách địa phương, tham gia có hiệu quả công tác xã hội từ thiện. Mỗi CBCNV Công ty luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công việc, chấp hành nghiêm Nội quy, quy chế Công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Công ty xăng dầu Hà Giang ngày càng phát triển ổn định, bền vững.