Giới thiệu

Chia sẻ

Thành tích & Giải thưởng

Qua 55 năm xây dựng và phát triển, Công ty Xăng dầu Hà Giang đã có những thành tích được Nhà nước ghi nhận các phần thưởng cao quý sau:

Năm 1996: Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công Hạng ba

Năm 2000: Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng ba

Năm 2000: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về Phong trào Quần chúng Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Năm 2011: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc.

Năm 2017: Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng ba

Và nhiều Cờ Thi đua, Bằng khen của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Bộ Công Thương, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp, Bộ Tài Chính, Tổng cục thuế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam…