Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024 và tổng kết công tác năm 2023

 08:06 CH @ Thứ Năm - 18 Tháng Giêng, 2024

Ngày 16.01.2024, Công ty Xăng dầu Hà Giang (Petrolimex Hà Giang) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024 và tổng kết công tác năm 2023.

Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang - Hà Văn Vỹ, lãnh đạo Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex, Công ty Bảo hiểm Pjico Hà Giang. Ban Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Giang, Ban chấp hành Công đoàn, các Tổ chức đoàn thể và 64 đại biểu đại diện cho 165 CBCNV-NLĐ Công ty. 

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty - Nguyễn Tiến Dũng khai mạc Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024 và tổng kết công tác năm 2023

Năm 2023, dưới sự chỉ đạo điều hành của Ban lãnh đạo Công ty, sự nỗ lực quyết tâm của tập thể CBCNV người lao động, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; sản lượng, doanh thu các mặt hàng, công tác đầu tư xây dựng, thu nộp ngân sách nhà nước…cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Kết quả cụ thể:
+ Sản lượng Xăng dầu thực hiện năm 2023, bằng 121% kế hoạch Tập đoàn giao, tăng 14% so cùng kỳ năm 2022.
+ Dầu mỡ nhờn thực hiện, bằng 103% KH, tăng 10% so cùng kỳ;
+ Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) thực hiện, bằng 96% KH, tăng 1% so cùng kỳ;
+ Bảo hiểm PJICO thực hiện bằng 107% KH, tăng 9% so so cùng kỳ;
+ Tổng doanh thu toàn Công ty thực hiện năm 2023, bằng 159% KH; 
+ Nộp ngân sách 160 tỷ đồng, bằng 126% KH, tăng 19% so cùng kỳ;
+ Đầu tư hoàn thành đưa vào hoạt động 1 cửa hàng bán lẻ xăng dầu;
+ Năng suất lao động quy đổi 73,09 m3/người/tháng, bằng 115% KH, tăng 14% so cùng kỳ;
+ Thực hiện công tác an sinh xã hội, với số tiền 1,1 tỷ đồng.

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024 đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân. Tham gia thảo luận, phân tích những kết quả đã đạt, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024, với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:
(1) Đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
(2) Đảm bảo đầy đủ nguồn hàng, phục vụ kinh doanh; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch Tập đoàn giao. Trong đó:
- Sản lượng xăng dầu: 90.000 m3;
- Sản lượng dầu mỡ nhờn: 480 tấn;
- Sản lượng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG): 1.750 tấn;
- Doanh thu bảo hiểm Pjico: 3.900 triệu đồng;
- Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 15%/sản lượng bán lẻ, trở lên. 
- Hoàn thành vượt mức kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách.
(3) Tăng năng suất lao động, tiền lương, thu nhập cho người lao động; phấn đấu thu nhập bình quân của người lao động đạt 17 triệu đồng/người/tháng.
(4) Triển khai có hiệu quả công tác chuyển đổi số theo lộ trình Tập đoàn đề ra. Ứng dụng CNTT, tự động hóa trong quản lý, điều hành, quản trị doanh nghiệp.
(5) Rà soát, sửa đổi bổ sung kịp thời các quy chế, quy định quản lý nội bộ.
(6) Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị; Trong đó, chú trọng đảm bảo về chất lượng/số lượng hàng hóa, an ninh an toàn, đảm bảo PCCC, BVMT, PCLB…; thực hiện có hiệu quả các chương trình khuyến mại, hỗ trợ bán hàng; đảm bảo thời gian mở cửa bán hàng theo quy định, thực hiện nghiêm quy trình bán hàng 5 bước, duy trì thực hành 5S.
(7) Phát triển mạng lưới CHXD theo kế hoạch đầu tư xây dựng mới 05 CHXD, trong đó hoàn thành đưa vào hoạt động 04 CHXD trong năm 2024. Hoàn thành việc nâng cấp cải tạo 01 Cửa hàng. Đầu tư xây dựng và sửa chữa các công trình phụ trợ như: Nhận diện thương hiệu mới tại 08 CHXD, mua sắm cột bơm xăng dầu, tự động hóa, đo mức tự động, thiết bị CNTT...;
(8) Rà soát, bố trí lao động hợp lý hiệu quả; xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV-NLĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
(9) Phát động các phong trào thi đua trong SXKD đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
(10) Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, tại Hội nghị đại biểu người lao động, Lãnh đạo Công ty và BCH Công đoàn ký kết giao ước thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

Ghi nhận những kết quả đạt được của tập thể, cá nhân trong năm 2023: Công ty được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tặng Cờ thi đua năm 2023; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân; 01 cá nhân được tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang” của Chủ tịch UBND tỉnh; trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 03 cá nhân, 02  tập thể lao động xuất sắc và nhiều tập thể được thưởng có thành tích xuất sắc trong kinh doanh Gas, DMN, Bảo hiểm, Sơn Petrolimex…

Một số hình ảnh Hội nghị:

Phó Chủ tịch Công đoàn - Hoàng Thị Dụ báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2023 và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Ban Thanh tra nhân dân ra mắt Hội nghị
Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty - Nguyễn Tiến Dũng trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp cho tập thể, cá nhân xuất sắc
Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang - Hà Văn Vỹ trao Huy hiệu của Chủ tịch UBND tỉnh “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang” cho cá nhân
Khen thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở 
và Tập thể lao động xuất sắc năm 2023
Trao thưởng của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex cho các tập thể có thành tích trong kinh doanh Dầu mỡ nhờn
Giám đốc Bảo hiểm Pjico Hà Giang - Nguyễn Huy Vinh trao phần thưởng các tập thể có thành tích trong bán Bảo hiểm năm 2023
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex trao phần thưởng cho tập thể có thành tích trong kinh doanh Sơn năm 2023
Thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), dầu mỡ nhờn năm 2023


Nguồn:  Đoàn Thị Tân Dậu  -  Phó phòng TCHC